Sjø-Sara

Først litt historie:

 

Jeg hadde hørt nyss om at det lå en «stor» båt på Spillum Dampsag og at eieren av denne var interesert i å gi bort båten til f.eks Jøa Kystlag. Fikk etterhvert kontakt med Erik Stenvik og han ville gi bort båten da han ikke hadde tid og anledning til å ta vare på den videre.

 

Båten viste seg å være en Follabåt av firrorings størrelse, dvs 7,7 meter fra stevn til stevn og 1,8 meter brei, den er rigget med råsegl. Båten er bordet med 5 bord på hver side.

 

Første kjente eier av båten var Peder Magnus Johansen født 1852 og han var den som brakte båten til Skjerpa ved Bangsund. Han var fra husmannsplassen Oldervik på Otterøya. Folketellinga for 1865 viser at han da var ”tjenestekarl” på Sund. I folketellinga for 1900 er han ”Gaardbruger, selveier, notbrugsbestyrer og notbrugseier” på Skjerpmoen på Skjerpa.

Dette er ei god stadfesting av båtens alder. Hvis vi antar at Peder kjøpte båten ny da han var ca 30 er den fra omkring 1880, men det er ikke urimelig å anta at han måtte nøye seg med en brukt båt, og i så fall er den eldre. Båten har i følge overleveringene fra Peder Magnus sine etterkommere blitt brukt til fiske både i Lofoten og på Gjæslingan i tillegg til mere hjemlige sysler som å ro kua til Alte til oksen.

Erik Stenvik overtok båten i 1990, den var da i dårlig forfatning og han igangsatte et omfattende vedlikehold. Følgende ble skiftet: Kjøl, baklott, halve framlottet (i høyden), alle banda i bunnen untatt bakronga, bakerste tofte m/kne, en del bord spesielt i bunnen, alt over ripbordet inkl. nye kjeiper og det ble laget nye plekter. Videre ble det arbeidet nye årer, rigg og segl. I forbindelse med ny rigg ble det gått over fra staura mast til at masta ble plasert på mastbete på plekta framfor staurhullet. Båten ble etter dette brukt til segling i forbindelse med nå nedlagte Namsenfjorden Kystlag sine aktiviteter. Den ble «mellom øktene» tatt opp og lagret på Spillum Dampsag.

 

Sommeren 2010 ble båten flyttet til Bragstad Hamn og tatt i bruk av Jøa Kystlag.

 

Så til navnet:

 

Sjø-Sara (eller Gjesling-Sara) var opprinnelig inne fra Foldfjorden og havnet etterhvert som «høveds» med egen båt og bruk på Gjeslingan. Hun var en modig og uredd dame som ifølge hisotriene gikk i båten og reddet flere fra den visse undergang i uvær og storm. Sara var ugift og barnløs og på sine gamle dager kom hun til Tranås som «legdekjerring». Det er fremdeles et rom på loftet på Tranås som heter Saraloftet.

En slik dame fortjener definitivt å få oppkalt en båt etter seg og når båten nå på sine gamle dager har kommet på «legd» til Jøa Kystlag ble det slik.

  

 

 Takk til: 

  • Erik Stenvik, som sjenket oss denne flotte gaven

  • Kai Arne, for lån av henger til frakt av båten

  • Viggo, for lån av traktor til frakt og utsetting

  • Geir, Brynjar og Frank Runar, for hjelp med flytting

  • Frode og Jan, for ymse materialer og for tips og råd

  • Min fru for stor tålmodighet

Jøa 17.07.2010

Rune Totland