Foto:Ian Leask

 

Jøa Kystlag

Er en frivillig kulturvernorganisasjon som har som formål å ta vare på vår kystkultur og historie. Vår hovedparole er vern gjennom bruk. Vi har vel 160 medlemmer. Laget er lokallag i  Namsos kommune for den landsomfattende organisasjon Forbundet Kysten. Forbundet Kysten har over hundre kystlag og ca. 10 000 medlemmer.

Jøa Kystlag sin hovedaktivitet er bruk og vedlikehold av det verneverdige fartøyet M/K Straumingen. På kystlaget facebookside kan du lese løpende oppdateringer  og daglige oppdateringer når vi er på tur, og ellers litt smått og stort om det som rører seg i laget.

Her kan du følge med på hvor Straumingen er når vi er på tokt, via et sporingssystem som heter AIS 

Pøbben ved Brakstad hamn er en del av lagets aktivitet og drives på dugnad av medlemmer og støttespillere.

 

Kystlaget har base ved Brakstad Hamn på Jøa. Her har også Straumingen og  Siglurð sin heimehavn.  

 

 

 

Bli medlem!

 

Kontaktinfo:

Jøa Kystlag

7856 Jøa

mob:90263923

 

Info til medlemmer sendes med SMS via pling. 

 

 

 

 

 

 

 


 

Nyheter:

 

Kystlagsdugnad

Hver mandag kl. 18.00-20.30 Ved Flåten, Brakstadhamn, Jøa.

14.12.2022