Pøbben drives i hovedsak av dugnadsarbeide, Ta kontakt hvis du vil være pøbbvakt, det blir gitt opplæring.